មូលហេតុធំៗចំនួន ៥ ដែលលោកអ្នកគួរសាកល្បងប្រើ Bitdefender GravityZone ដោយឥតគិតថ្លៃ ៖

  • #១ ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងការធ្វើតេស្តឯករាជ្យធំៗសម្រាប់ការការពារ ការដំណើរការកម្មវិធី និងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បាន និងផ្តល់ទំនុកចិត្តក្នុងការការពារ endpoints ជាង ៥០០ លាននៅទូទាំងពិភពលោក
  • #២ ជាបណ្តាញការពារជាសកល វិភាគនិងភ្ជាប់ព័ត៌មានពី endpoints ៥០០ លាន និងប្រភពផ្សេងៗទៀត ដើម្បីរំពឹងមើល ទប់ស្កាត់ និងរកអោយឃើញនូវការវាយប្រហារនៅគ្រប់ទីកន្លែង ក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលតិចជាង ៣ វិនាទី
  • #៣ ការការពារ endpoints កម្រិតខ្ពស់ ដែលប្រើប្រាស់ការរៀនសូត្រស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ាស៊ីន និង advnaced heruistics ដើម្បីរកអោយឃើញមេរោគ និងរារាំងសូម្បីតែការវាយប្រហារបែប ransomware និង zero-days ដ៏ទំនើបបំផុត ។
  • #៤ ងាយស្រួលប្រើប្រព័ន្ធ Console គ្រប់គ្រងរួម ដែលត្រូវបានរចនាឡើងតាំងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមក សម្រាប់ប្រព័ន្ធ cloud និង virtualization ដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញនៅលើគ្រប់ pltaforms
  • #៥ មានសិទ្ធិចូលទៅជួបអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលអាចរកបានដើម្បីជួយលោកអ្នកគ្រប់ជំហាន

សាកល្បងប្រើមុនពេលដែលអ្នកទិញ

លោកអ្នកនៅសល់តែបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទទួលយកផលិតផលសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក។
ដោយគ្រាន់តែបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោម៖

ប្រអប់ដែលមានសញ្ញា * ចាំបាច់តម្រូវអោយបំពេញ

 

You will receive, when available, promotional information regarding Bitdefender products. You can opt-out from receiving future emails from us at any time.