Facebook Pixel

Bitdefender
Gravityzone Elite

ការការពារ រកឃើញ និងឆ្លើយតបដ៏ខ្ពស់បំផុត

រចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងលើ

វ​ដ្ត​ជីវិតទាំងមូល

BUY NOW

Bitdefender GravityZone Elite

 

ការពារសហគ្រាសរបស់អ្នក ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយល្បឿន និងភាពត្រឹមត្រូវ។
GravityZone Elite ជាប្រព័ន្ធជំនាន់ថ្មីដែលផ្តល់ជូននូវការការពារ​ ការរកមេរោគ ការដោះស្រាយនិងភាពមើលឃើញនៅក្នុង platform តែមួយ។

ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលទំនើបហើយគេចចេញពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព endpoint អ្នកត្រូវការវិធីសាស្រ្តការពារជាមួយបច្ចេកវិទ្យា multi-stage signature-less រួមទាំង AI ការវិភាគអាកប្បកិរិយា ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការបញ្ចូល sandbox។

ការការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទំនើប

 • រកឃើញការគំរាមកំហែងដែលគេចពីការការពាររបស់ endpoint
 • ការការពារត្រឹមត្រូវនៅពេលមុនប្រតិបត្តិ
 • កម្រិតទាបនៃការបោតបញ្ឆោតមេរោគ
 • Zeroes-in នៅលើឧបករណ៍ hacking,exploits, ransomware, gray-ware and PUPs

ការឆ្លើយតបដ៍ឆ្លាតវៃ

 • សកម្មភាពភ្លាមៗនិងដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ការពារការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់
 • ការដាក់ sandbox ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • បញ្ចប់ដំណើរការព្យាបាទ
 • រំកិលការផ្លាស់ប្តូរលើមេរោគដែលចង់វាយប្រហារ

កែលម្អលើ Context and Insight

 • ផ្តល់ context ល្អប្រសើរលើការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់
 • ភ្ជាប់ការគំរាមកំហែងជាមួយនឹងសកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់មេរោគ
 • ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ endpoint សម្រាប់ការវិភាគនិងសកម្មភាពនាពេលអនាគត
 • បង្ហាញការគំរាមកំហែងគួរឱ្យសង្ស័យ (របាយការណ៍ HD)

លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

AI ស្វែងរក និងការពារការវាយលុកពីមេរោគខ្លាំងៗ
HYPERDETECT™​ ការពារ​មេរោគនៅដំណាក់កាល PRE-EXECUTION
កម្មវិធី SANDBOX ANALYZER ពង្រឹងការស្វែងរកមេរោគ
ការស្វែងរក និងបញ្ឈប់ FILELESS ATTACKS
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ENDPOINT និង HARDENING
ការការពារកម្រិតខ្ពស់លើការវាយប្រហារបែបកេងប្រវ័ញ្ច

អត្ថប្រយោជន៍

រកឃើញ និងទប់ស្កាត់នូវរាល់ការគំរាមកំហែងដ៏ស្មុគស្មាញ និងមេរោគ Malware ដែលមិនស្គាល់

Elite កម្ចាត់ការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់និងពពួកមេរោគ Malware ដែលមិនស្គាល់ដែលគេចវេះពី endpoint protection solutions រួមទាំង ransomware។ ការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់ដូចជា PowerShell, script-based, fileless attacks និងមេរោគ malware អាចត្រូវបានរកឃើញ និងរារាំងមុនពេលប្រតិបត្តិ។

រកឃើញនិងបញ្ឈប់មេរោគ Fileless Malware

Fileless malware បានវាយប្រហារដោយប្រើ malicious code ដោយផ្ទល់ទៅអង្គចងចាំ ។ ដោយសារគ្មានឯកសារនៅលើ disk និង AV solutions ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឯកសារ អាចនឹងមិនចាប់បាននូវការវាយប្រហាប្រភេទនេះឡើយ។ Bitdefender មាន Anti-Exploit កម្រិតខ្ពស់, HyperDetect™  និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកមើល, រារាំង និងបង្អាក់ប្រតិបត្តិការរបស់មេរោគ fileless attacks។

បញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយមេរោគ Macro និង Script-Based​ Attack

ក្នុងករណីនេះ អ្នកវាយប្រហារត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តលើ MS Office Macros ដែលប្រើកម្មវិធី Windows administration ដូចជា PowerShell ដើម្បីដំណើរការ scripts និងទាញយក malicious code ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារ។ ដោយហេតុថាកម្មវិធី  Windows tools ទាំងនេះអាចជឿទុកចិត្តបាន កម្មវិធី​ endpoint security ភាគច្រើនរួមទាំងកម្មវិធី AV ជំនាន់ក្រោយមិនតបានពិនិត្យអោយល្អិតល្អន់ទៅលើ scripts ដូចជា  Powershell, WMI. Javascript។ Bitdefender បន្ថែម Command-Line Analyzer ដើម្បីស្ទាក់ចាប់ និងពិនិត្យអោយច្បាស់ទៅលើ scripts ហើយដាស់តឿនអ្នកប្រើប្រាស់ និងរារាំង script ពីការដំណើរការប្រសិនបើមានភ្ជាប់ជាមួយមេរោគ malicious។

ដោះស្រាយការគំរាមកំហែង, ការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបពីមេរោគដោយស្វ័យប្រវត្ដិ

នៅពេលដែលការគំរាមកំហែងត្រូវបានរកឃើញ​ Elite នឹងដោះស្រាយភ្លាមៗតាមរយៈសកម្មភាពរួមមានការបញ្ចប់ដំណើរការ, ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពី Files ដ៏ទៃទៀត, ការដកយកចេញ និងការកើតឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលមាន​ malicious។ វាបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគំរាមកំហែងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងជាមួយ GPN ដែលជាសេវាកម្មស្វែងរកគំរាមកំហែង​ Bitdefender’s cloud-based ដោយការពារការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក។

 

អភិវឌ្ឍ Threat Context and Visibility អោយកាន់តែប្រសើរ

សមត្ថភាពពិសេសរបស់ GravityZone’s Elite ក្នុងការកំណត់និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យនឹងផ្តល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅការព្រមានទៅលើមេរោគ malicious ដូចជាការស្នើសុំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក្នុងការចៀសវាងនិងការតភ្ជាប់ទៅកន្លែងបញ្ជា។

 

ជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរប្រតិបត្តិការ

endpoint security រួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយរបស់ Bitdefender អាចលុបបំបាត់កម្មវិធីដែលធ្វើអោយដំណើរការយឺត។ The modular design ផ្តល់នូវភាពបត់បែនជាអតិបរមា និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ប្រព័ន្ធការការពារ។ GravityZone ធ្វើរចនាការតំឡើងកម្មវិធី និងកាត់បន្ថយទំហំកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ GravityZone បានផ្តល់ជូន platform សម្រាប់ការពារ physical, virtualized និង cloud environments។

 

HyperDetect™ រារាំងការវាយប្រហារនៅមុនពេលប្រតិបត្តិ

GravityZone Elite ភ្ជាប់មកជាមួយ HyperDetect ដែលជាកម្មវិធីជំនាន់ថ្វីក្នុង pre-execution ដែលមាន AI ពិសេសលើឧបករណ៍, បច្ចេកទេសវិភាគឥរិយាបថ ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីរកមើល hacking tools, បច្ចេកទេសលាក់បាំងមេរោគ exploits និង malware។ វារារាំងការវាយប្រហារដែលមានទាំង endpoint និងមេរោគជំនាន់ក្រោយ "AV” ។

 

 • Exploits
 • Powershell and other script based attacks
 • Phishing
 • File-less attacks
 • Ransomware
 • Unknown malware

មើលពីរបៀបដែល HYPERDETECT និង SANDBOX ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារការប្រឆាំងនឹងការគំរាមគំហែងកម្រិតធ្ងន់។

Platform ការពារ Endpoint របស់ Bitdefender ជំនាន់ចុងក្រោយ

ប្រើប្រព័ន្ធដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង endpoints ការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញមេរោគ ការដោះស្រាយ និង ការធ្វើអោយមើលឃើញ។

HARDENING & CONTROL

ការគ្រប់គ្រង Patch 

ការគ្រប់គ្រង Application

Full-Disk Encryption

ការគ្រប់គ្រង Device

ការការពារពីការគំរាមកំហែងតាមគេហទំព័រ

Firewall

ការស្វែងរក មុនពេលប្រតិបត្តិ

ការរកមើល Signature & Cloud

Local & Cloud ML

HyperDetect Tunable ML

Sandbox Analyzer

ការរកឃើញកំឡុងពេល និងក្រោយប្រតិបត្តិ

ប្រឆាំងការបំភាន់

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ

កម្មវិធីកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគការគំរាមកំហែង

សកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិ

រារាំងការចូលប្រើ

ការឃុំមេរោគដាច់ដោយឡែកពីគេ

ការលុបមេរោគ និងការដកយកចេញ

ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ

Rollback

ការរុករក និងការឆ្លើយតប

រកមើល​ I​oC

បញ្ជីទប់ស្កាត់

ការញែកចេញពីបណ្តាញ

Detonation

Visualization

ការរាយការណ៍ និងជូនដំណឹង

របាយការណ៍

ការជូនដំណឹង

SIEM Integration

API Support

បច្ចេកវិទ្យា​ endpoint កម្រិតខ្ពស់របស់ Bitdefender ត្រូវបានបញ្ចូល

ទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលរចនាឡើងតាមដែលលោកអ្នករំពឹងទុក។

 
GravityZone Suite Advanced Business Security

មានស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ គ្មានប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគ្រាសណាមួយឡើយ

Elite Security

សម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាព ដែលចង់បានប្រព័ន្ធការពារស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវិភាគលើការគំរាមគំហែងធ្ងន់ៗ

Ultra Security

ការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុត ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប ដែលរចនាឡើងដើម្បី ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតទាំងមូល

ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតបចំណុចរួមបញ្ចូលគ្នានៃ​ Endpoint
ការវិភាគមូលហេតុដើម (ដោយមានប្រវត្តិទិន្ន័យ ៩០ ថ្ងៃ)
សកម្មភាពឆ្លើយតបពីចម្ងាយ (shell ពីចម្ងាយនិងដាច់ពីគ្នា)
បច្ចេកទេស Tagging របស់​ MITRE
ការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ
ការវិភាគលើការគំរាមកំហែង តាមបែបប្រព័ន្ធ Cloud-based Sandbox 
HyperDetect User-Tunable
Machine Learning
ប្រព័ន្ធ AI ដែលបានសិក្សាលើមុខងារមេរោគ Malware ៨០,០០០ ប្រភេទ
Active Exploit Memory Protection
បិទដំណើរប្រតិបតិ្កការនៃមេរោគ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែប Console Cloud or On premise Cloud or On premise Cloud or On premise
 

ដំណាក់កាលការពារច្រើនជាង ៣០​ដង រួមបញ្ចូលទាំងឈុតទាំងអស់នេះ ៖ ការសម្អាតការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់, ការការពាររួមសម្រាប់ Virtual Environments, ការគ្របគ្រងឧបករណ៍, ការការពារគេហទំព័រ, Firewall, ការការពារ Exchange Malware, ការបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងកម្មវិធី (on premise only), ការដាក់ application ក្នង blacklist, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចល័ត ( on premise only )។

ជម្រើសបន្ថែម៖

 • Full disc encryption
 • ការគ្រប់គ្រង Patch 
 • ការរកឃើញ Endpoint និងការឆ្លើយតប
 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Hypervisor

ទិន្នន័យ

WHGEPAPER ESG“ការសម្របខ្លួន និងការពារជាដំណាក់កាលដើម្បីសុវត្តិភាព ENDPOINT”

 

តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារ Endpoint​ ជំនាន់ក្រោយ

ដំណោះស្រាយ FILELESS ATTACKS

ជនអានាមិកបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកការវាយប្រហារ fileless attacks។ អ្នកជំនាញនឹងប្រាប់អ្នកថាការវាយប្រហារទាំងនេះមិនអាចរារាំងដោយដំណោះស្រាយ endpoint security បានទេ។ នៅ Bitdefender យើងខិតខំយ៉ាងមុះមុត ដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើងពីការគំរាមកំហែងធំៗ - ឯកសារដែលមានមូលដ្ឋាននិង fileless malware។

Testimonial

“GravityZone Enterprise Security ផ្តល់នូវការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កុំព្យូទ័រ KDFA’s physical, Microsoft Exchange Server, កម្មវិធីនិងឯកសារដែលបានធ្វើនៅលើ Citrix XenServer, Citrix virtual កុំព្យូទ័រ (VDI) និងឧបករណ៍ចល័ត។”

ការការពារនិងសេវាកម្មបន្ថែម

ការគ្រប់គ្រង Patch

ប្រព័ន្ធដែលមិនមានភ្ជាប់ Patch អាចនឹងធ្វើឱ្យស្ថាប័នងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៃមេរោគ Malware  ការលេចចេញនូវឯកសារផ្ទៃក្នុង និងការរំលោភយកទិន្នន័យ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Patch របស់ GravityZone ពួកយើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទាន់សម័យនៅទូទាំងមូលដ្ឋានតំឡើងរបស់ Windowកន្លែងការងារ physical servers និង virtual servers បាន ។

ទាញយកទិន្នន័យ >

កម្មវិធី GRAVITYZONE FULL DISK ENCRYPTION

កម្មវិធិ GravityZone FDE ការពារទិន្នន័យសម្រាប់ endpoint hard drive ដោយប្រើយន្ដការ encryption ផ្តល់ដោយ Windows (BitLocker) និង Mac (FileVault) ។ កម្មវិធីនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ដែលមាន Encryption ដើម ដើម្បីធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពេញលេញ និងការអនុវត្តជាអតិបរមា។ GZ FDE ត្រូវបានដាក់រួមបញ្ចូលទៅក្នុង GravityZone Console និង Agent ដោយគ្មាន Agent បន្ថែមដើម្បីបង្កើត ឬ គ្មាន key managment server ដើម្បីតំឡើង។ ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ពន្ធ័សុវត្ថិភាព Endpoint ដែលមានស្រាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រង Disk Encryption ពេញលេញ បង្កើតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធរួមយ៉ាងពេញលេញ ជាមួយនឹងការប្រើ administrative effort តិចតួចបំផុត។

អានបន្ថែម  >

សេវកម្មមានជំនាញច្បាស់លាស់

អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នក ក្នុងការតំឡើង និងកំណត់កម្មវិធី Bitdefender របស់អ្នកសម្រាប់ការការពារ និងដំណើរការល្អបំផុតទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្ថប្រយោជន៍នៃការណែនាំ ពីអ្នកជំនាញពេញលេញតាមដំណើរការអនុវត្ត ដោយធានាបាននូវការចាប់ផ្តើមដោយរលូន និងគ្មានបញ្ហា។បុគ្គលិកជំនាញបស់ក្រុមហ៊ុន Bitdefender ពួកយើង នឹងធ្វើតាមការអនុវត្តល្អបំផុត ហើយតែងតែគិតគូរពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ជាចម្បង ខណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងជួយតំឡើងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពនៅលើបរិវេណការងាររបស់អ្នក។

មុខងារ និងសំណួរចម្លើយ

មុខងារ / តម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ

GravityZone Ultra អាចប្រើបានជាមួយ cloud ។ វាការពារកុំព្យូទ័រលើតុ, កុំព្យូទ័រយួរដៃ, ប្រព័ន្ធ (physical or virtual machines) និងប្រអប់សារ ។ Servers គួរតែមានតិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍ទាំងអស់ ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តដែលអាច support:
តម្រូវការអប្បបរមារបស់ HARDWARE

T CPU: 4 vCPU with 2 GHz each 
Minimum RAM memory: 6 GB recommended 
40 GB of free hard-disk space 
Internet access for updates and communication with remote and mobile endpoints.

តម្រូវការរបស់ ENDPOINT HARDWARE
ការគ្រប់គ្រងកណ្តាល GRAVITYZONE 

GravityZone Control Center is delivered as a virtual appliance and is available in the following formats:
OVA (compatible with VMware vSphere, View)
XVA (compatible with Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
VHD (compatible with Microsoft Hyper-V)
Support for other formats and virtualization platforms may be provided on request.

  សំណួរចម្លើយ

តើខ្ញុំអាចរកទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយរបៀបណាសម្រាប់ GRAVITYZONE ELITE?
តើខ្ញុំអាចរកជំនួយអំពីការដំឡើងបានដោយរបៀបណា?
តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសដើម្បីការពារតែផ្នែកមួយនៃ MAILBOXES ហើយក្រៅពីនេះមិចចាំបាច់ការពារ?
តើមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅកម្មវិធី ELITE?

ប្រសិនបើអ្នកចង់រីករាយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ Bitdefender GravityZone Elite សូមចាប់​

​            ផ្តើមភ្លាមៗនៅទីនេះ

GravityZone Elite

ទទួលបានកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសម្រាប់អាជីវកម្មដែលរារាំងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណែតប្រសើរជាងកម្មវិធីផ្សេងទៀត!

Bitdefender ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១​ ជាប្រចាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តឯករាជ្យសំខាន់ៗ ក្នុងការរការពារ ដំណើរការ ឬលទ្ធភាពប្រើបាស់។

  ជ្រើសរើសចំនួនឧបករណ៍សរុប (កុំព្យួទ័រយួរដៃ កុំព្យូទ័រលើតុ ឯកសារអ៊ីម៉ែល និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចចល័ត) ដែលអ្នកចង់ការពារចាប់ពី ៥ ទៅ ១០០ ។

  កំពុងស្វែងរកច្រើនជាង 100 ឧបករណ៍មែនទេ? ទាក់ទងមកយើងនៅទីនេះ។

  * ប្រអប់ត្រូវបំពេញ

  តម្លៃធម្មតា: US$87,99

  Special Price US$44,00

  អ្នកអាចគ្របដណ្តប់រហូតដល់ 2 ម៉ាស៊ីនមេ​ និង 8 ប្រអប់សំបុត្រ.
  ម៉ាស៊ីនមេអាចមានរហូតដល់ ៣៥% និងប្រអប់សំបុត្រមានរហូតដល់ ១៥០% នៃឧបករណ៍សរុប។
  សម្រាប់ទម្រង់នៅលើ premise

  តម្លៃធម្មតា: US$87,99

  Special Price US$44,00

  តម្លៃខាងលើនេះសម្រាប់តែការទិញ License តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនរួមបញ្ចូលសេវាតំឡើងអ្វីផ្សេងទេ។

  ជាតម្លៃពិសេសសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ផលិតផលនេះតម្រូវអោយប្រើនៅប្រទេសកម្ពុជា។ License នឹងត្រូវបានផ្ញើអោយភ្លាមៗ ក្រោយពេលធ្វើការទូទាត់រួច។