Gravityzone Enterprise
Security

សុវត្ថិភាពជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ physical,

 virtual និង ប្រព័ន្ធ Cloud

ដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ការិយាល័យ datacenter និងប្រព័ន្ធ cloud របស់លោកអ្នក

 

Bitdefender’s Enterprise Security ផ្តល់ជូននូវការការពារជំនាន់ថ្មីដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងការធ្វើតេស្តដោយឯករាជ្យ។ វាប្រើ platform គ្រប់គ្រងតែមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ នៃការតំឡើងប្រព័ន្ធដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ endpoints ទាំងអស់។

Enterprise Security អនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័នមានការការពារដ៏ល្អសម្រាប់ Datacenters, Physical Endpoints, ឧបករណ៍ចល័ត និង Exchange mailboxes ជាមួយនឹងភាពបត់បែនគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងការជ្រើសរើសសេវាកម្មសុវត្ថិភាពណាមួយសម្រាប់តំឡើង។ សេវាកម្មទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងរលូនពី GravityZone Control Center console។

ដំណោះស្រាយ Enterprise Security ដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈ

 ជ្រើសរើសសេវាកម្មសុវត្ថិភាពដែលអ្នកចង់ដាក់ដំណើរការ និងធ្វើការគ្រប់គ្រងការការពារសម្រាប់ endpoints ឬ mailboxes ណាមួយពី​ GravityZone Control Center console។

ដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់ការិយាល័យនិង Datacenters

Bitdefender ផ្តល់នូវការការពារឈានមុខគេ សម្រាប់ការិយាល័យនិង datacenters ដោយប្រើប្រាស់ធនធានតិចបំផុត ធ្វើអោយពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពងាយគ្រប់គ្រង

ដោយផ្តល់ជូនជាឧបករណ៍ virtual appliance,​ GravityZone Control Center console មិនចំណាយពេលយូរក្នុងការតំឡើងដើម្បីការពារចំនួននៃ endpoints ហើយកាត់បន្ថយផ្នែកមិនចាំបាច់ និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។

លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

GravityZone Security សម្រាប់​ Endpoints
GRAVITYZONE SECURITY សម្រាប់​ VIRTUALIZED ENVIRONMENTS
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព GRAVITYZONE សម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត
GravityZone Security សម្រាប់ Exchange
GRAVITYZONE INTEGRATED PATCH MANAGEMENT ADD-ON
GRAVITYZONE INTEGRATED FULL DISK ENCRYPTION ADD-ON

HyperDetect™  រារាំងការវាយប្រហារនៅ Pre-execution

GravityZone Elite ភ្ជាប់មកជាមួយ HyperDetect ដែលជាកម្មវិធីជំនាន់ថ្វីក្នុង pre-execution មានប្រើទម្រង់ម៉ាស៊ីននៅនឹងកន្លែង បច្ចេកទេសវិភាគលើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីរកមើល hacking tools, បច្ចេកទេសលាក់បាំងមេរោគ exploits និង malware។ វាមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការរារាំងការវាយប្រហារដែលមានទាំង endpoint និងអ្វីដែលហៅថា“ ជំនាន់ក្រោយ AV” ។

 

  • Exploits
  • Powershell and other script based attacks
  • Phishing
  • File-less attacks
  • Ransomware
  • Unknown malware

ទិន្នន័យ

ទិន្នន័យអំពី GravityZone Enterprise Security

 

GravityZone ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ virtualization​ និង​ cloud ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មសុវត្ថិភាពលើអាជីវកម្មដល់ physical endpoints, ឧបករណ៍ចល័ត, ប្រព័ន្ធ virtual និង public cloud and Exchange email servers។

GRAVITYZONE សម្រាប់ VIRTUALIZED ENVIRONMENTS

សូមកុំបណ្តោយឱ្យការការពារ virtualization ធ្វើអោយមានការរអាក់រអួលដល់ប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។ សុវត្ថិភាពនិងការអនុវត្តអាចមាននៅក្នុងបណ្តុំទិន្នន័យ cloud និងទិន្នន័យ virtualized ។ GravityZone ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសុវត្ថិភាពដែលអាចជួយអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដោយមិនកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។

ទិន្នន័យសម្រាប់ GRAVITYZONE សម្រាប់ ENDPOINTS 

Bitdefender’s GravityZone Security for Endpoints​ កម្ចាត់ការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់ និងមេរោគបែបទំនើបដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដំណាក់កាលដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈបាន។ បច្ចេកវិទ្យារៀនសូត្ររបស់ម៉ាស៊ីនរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសមត្ថភាពក្នុងការតាមដានសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារដើម្បីឱ្យ GravityZone អាចការពារនិងទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងទាំងនោះ។បន្ទាប់មកវានឹងធ្វើសកម្មភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មដំណើរការធម្មតារួមទាំងទាញយកឯកសារផ្លាស់ប្តូរមិនត្រឹមត្រូវមកដូចដើមវិញ។

“GravityZone ធ្វើដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នេះយើងមានពេលទំនេរបន្ថែមទៀត ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំផែនការ និងជួយសាលារៀនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ROLLAND KORNBLAU, DIRECTOR OF IT, EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

មុខងារ និង សំនួរចម្លើយ

មុខងារ / តម្រូវការប្រព័ន្ធ

REQUIREMENTS

ប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពសម្រាប់ VIRTUALIZED ENVIRONMENTS  - ការពារប្រព័ន្ធ និង platforms ផ្សេងៗ
ប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពសម្រាប់ ENDPOINTS - ការពារប្រព័ន្ធ និង platforms ផ្សេងៗ
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Exchange - ការពារប្រព័ន្ធ និង PLATFORMS ផ្សេងៗ
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូរស័ព្ទ - ការពារប្រព័ន្ធ និង PLATFORMS ផ្សេងៗ
ប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពសំរាប់ VIRTUALIZED ENVIRONMENTS - ការចុះបញ្ជី
ប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពសម្រាប់ការ ENDPOINTS - ការចុះបញ្ជី
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Exchange - ការចុះបញ្ជី
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូរស័ព្ទ - ការចុះបញ្ជី

​​​               សំនួរចម្លើយ

តើអ្វីទៅជា BITDEFENDER GRAVITYZONE?
តើអ្វីទៅជា GRAVITYZONE ថ្មី?
តើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះ សុវត្ថិភាពរួមសម្រាប់ physical , virtual និងប្រព័ន្ធចល័ត?
តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវប្រើសេវាកម្ម GravityZone  ឬអាចជ្រើសរើសសេវាកម្មសុវត្ថិភាពណាមួយផ្សេងបាន?
តើកម្មវិធី GRAVITYZONE  Support ប្រព័ន្ធ Virtual ចម្រុះចូលគ្នាដែរ ឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើកម្មវិធី GravityZone Enterprise Security លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមភ្លាមៗនៅទីនេះបាន: