Bitdefender
GravityZone Ultra Plus

ការការពារ ការរកឃើញ និងការឆ្លើយតបនៅចំណុច Endpoint, រវាងបណ្តាញ Cloud និងមនុស្ស

ពង្រីកការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប (XDR)

 

ដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយជោគជ័យ និងបង្កើនភាពធន់នៃអ៊ិនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វារួមបញ្ចូលគ្នានូវសមត្ថភាពការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុតផ្នែក EDR (ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតបចុងក្រោយ) និងការវិភាគបណ្តាញចរាចរណ៍។ GravityZone Ultra Plus ពង្រីកសមត្ថភាពរាវរកការគំរាមកំហែងដោយផ្អែកលើចំណុច endpoint នៃ EDR តាមបែបប្រពៃណីដោយបញ្ចូលឧប្បត្តិហេតុបណ្តាញ (XDR) ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់ដោយជោគជ័យ មិនថាពួកគេលេចចេញហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័នៅលើ Endpoint ក្នុងបណ្តាញ ឬ ក្នុង Cloud ក៏ដោយ។

រកឃើញការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់

កម្មវិធីវិភាគ AI និងសន្តិសុខទាក់ទងនឹងគំរាមកំហែងទិន្នន័យជាសកល និងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីអតិថិជនដើម្បីរកឱ្យឃើញការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់ និងដើម្បីផ្តល់ការព្រមានអំពីឧប្បត្តិហេតុដែលមានកម្រិតខ្ពស់។

ផ្តល់ភាពមើលឃើញនិងបរិបទ ៣៦០ ដឺក្រេ

ផ្តល់នូវការគំរាមកំហែងដែលអាចមើលឃើញនៅទូទាំងបរិដ្ឋានសហគ្រាស និងការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ៖ ​ប្រព័ន្ធការងារ, servers, ទិន្នន័យពពក, ឧបករណ៍ដែលមិនបានគ្រប់គ្រងនាំឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (BYOD) ឬឧបករណ៍ដែលមិនគាំទ្រភ្នាក់ងារ endpoint (អាយអូធី) ។ Endpoints និងការវិភាគហានិភ័យឥរិយាបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចឱ្យការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថសន្តិសុខ កាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

ធានាបាននូវការឆ្លើយតបឧប្បត្តិហេតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

រួមបញ្ចូលគ្នានូវយន្តការស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញជាមួយនឹងការឆ្លើយតប ដែលណែនាំសម្រាប់ការដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុលឿន និងការស្តារប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឡើងវិញ។

លក្ខណៈពិសេស

មុខងារការការពារ ENDPOINT ដោយប្រសិទ្ធិភាពបំផុតប្រចាំពិភពលោក

ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបង្រួបបង្រួម GravityZone Ultra Plus គឺជាក្រុមការពារដ៏ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាង ៣០ ស្រទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់ដោយជោគជ័យ និងជួយអង្គភាពនានាឱ្យចៀសវាងការរំលោភបំពានដ៏ថ្លៃថ្លា។

ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងការឆ្លើយតប

ដោយត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ភាពសាមញ្ញនិងប្រតិបត្ដិការងាយស្រួល, GravityZone Ultra Plus មានសមត្ថភាពហួសចំណុចប្រព័ន្ធ EDR ស្មុគស្មាញនិងរំខាន ។ វារួមបញ្ចូលទាំងការប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីសុវត្ថិភាព និងការឆ្លើយតបពីឧប្បត្តិហេតុដែលបានណែនាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិការនិងតម្រូវការជំនាញរបស់បុគ្គលិក។

IOT និងការទទួលយកការការពារឧបករណ៍ (BYOD)

IOT និងនាំយកឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (BYOD) មកការពារ
តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ NTSA, GravityZone Ultra Plus រៀននិងតាមដានរាល់អង្គភាពទាំងអស់នៅក្នុងបរិដ្ឋានសហគ្រាស ជួយអង្គភាពនានាឱ្យការពារសូម្បីតែឧបករណ៍ដែលមិនគាំទ្រដល់ភ្នាក់ងារដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជា អាយអូធីនិងនាំយកឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (BYOD) ។

Endpoint និងប្រព័ន្ធពង្រឹងលើការវិភាគហានិភ័យពីការប្រើប្រាស់ដោយមនុស្ស

ប្រព័ន្ធវិភាគហានិភ័យដែលបានបង្កប់អាចជួយឱ្យការវាយតម្លៃឥតឈប់ឈរ និងពង្រឹងការកំណត់ Endpoint ជាមួយនឹងបញ្ជីអាទិភាពងាយយល់។ វាកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលបង្កហានិភ័យសុវត្ថិភាពដល់អង្គភាពដូចជា ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលមិនបានអ៊ិនគ្រីបសម្រាប់ការចូលគេហទំព័រ កំសោយនៃការគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ ការប្រើប្រាស់យូអេសប៊ីដែលងាយរងគ្រោះ ការឆ្លងមេរោគកើតឡើងម្តងទៀត។ ល។

ភាពសាមញ្ញនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃប្រតិបត្តិការសន្តិសុខធានានូវការកាត់បន្ថយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងវឌ្ឍនភាពនៃផ្ទៃវាយប្រហារ និងការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិត។

ភាពមើលឃើញលើឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខនៃដំណើរការទាំងអស់

ភាពមើលឃើញនៃការវាយប្រហារមុននិងក្រោយដែលគ្របដណ្តប់លើធាតុហេដ្ឋារចនាសម្ព័នទាំងអស់ (Endpoint, Network និង Cloud) អាចអោយអ្នកវិភាគសន្តិសុខធ្វើការវិភាគមូលហេតុទាំងលើការវាយប្រហារដែលត្រូវបានរារាំង និងសកម្មភាពគួរអោយសង្ស័យ។

ករណីប្រើប្រាស់

ជៀសវាងការលួចយកទិន្នន័យ

ការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់គឺពិបាកក្នុងការរកឃើញពីព្រោះពួកគេប្រើឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងនីតិវិធី (TTPs) ដែលយើងម្នាក់ៗមើលទៅដូចជាឥរិយាបថធម្មតា។ ការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់មិនអាចរកឃើញរាប់ខែ ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានដែលធ្វើអោយខាតបង់ខ្លាំង។ Ultra Plus ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយម៉ូឌែល ML និងគំរូព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នាដែលអាចជួយឱ្យរកឃើញ ដែលជាធម្មតាត្រូវបានខកខានដោយបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតផ្តល់នូវការរាវរកការវាយប្រហារមុន។

ការស៊ើបអង្កេត និង ការឆ្លើយតបឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខ

អ្នកវិភាគមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយតម្លៃរាល់ការជូនដំណឹងនិងកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម។ ការដាស់តឿនស្វ័យប្រវត្តិបង្ហាញរឿងរ៉ាវច្បាស់លាស់ដែលអ្នកវិភាគអាចអាននិងយល់បានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលបានចំណាយសម្រាប់ការដាស់តឿនការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងជួយឱ្យមានការឆ្លើយតបឧប្បត្តិហេតុលឿនជាងមុន។

ការការពារផ្ទៃនៃការវាយប្រហារដែលកំពុងកើនឡើង (ការពារ IOT និង BYOD)

បរិយាកាសសហគ្រាសសម័យទំនើបគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការ endpoint បែបប្រពៃណី នាំមកនូវឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (BYOD) ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ឬ ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដែលបានភ្ជាប់។ Bitdefender Ultra Plus ប្រើ ML និង Threat Intelligence ដើម្បីវិភាគចរាចរបណ្តាញសម្រាប់តាមដាននៃការគំរាមកំហែងដែលជះឥទ្ធិពលដល់គ្រប់ប្រភេទនៃបណ្តាញភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញរួមមាន IOT និងនាំយកឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (BYOD) ។

ភាពសាមញ្ញនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ខណៈបុគ្គលិកសន្តិសុខជំនាញគឺជាធនធានដ៏កម្រនិងមានតម្លៃថ្លៃ។ Bitdefender ផ្តល់ជូននូវការការពារ ការរកឃើញ និងការឆ្លើយតបរួមបញ្ចូលគ្នានៅតាម endpoint និង cloud ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ ការខិតខំប្រតិបត្តិការ និងកម្រិតជំនាញដែលត្រូវការ។

របៀបដំណើរការ

Endpoint របស់សហគ្រាស

ប្រព័ន្ធការងារ, ម៉ាស៊ីនមេ, Physical/Virtual Servers, Cloud resources ការពារដោយប្រព័ន្ធ Bitdefender។

Bitdefender GravityZone

ស្កេន endpoint ដែលរងផលប៉ះពាល់ និងមានការគំរាមកំហែងដែលកំពុងលេចចេញតាមរយៈការសម្អាតឬការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក។

សមាសភាពបណ្តាញ

ផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃចរាចរបណ្តាញទាំងអស់ទៅ mirror port ។

ការស៊ើបអង្កេតបណ្តាញ

ដកស្រង់ទិន្នន័យមេតាចេញពីចរាចរណ៍បណ្តាញហើយបញ្ជូនវាទៅឧបករណ៍ NTSA ។

ឧបករណ៍ NTSA

អនុវត្តកម្មវិធីវិភាគនិង ML ជាមួយការយល់ដឹងពី Bitdefender Threat Intelligence ដើម្បីស្វែងរកការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។

អ្នកវិភាគសនិ្តសុខ

ទទួលបានការមើលជាក់ស្តែងនៅលើឧប្បត្តិហេតុដែលកំពុងកើតឡើង និងដោះស្រាយការដាស់តឿនផ្នែកសុវត្ថិភាព ។

ការប្រៀបធៀបដំណោះស្រាយការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប

ទិន្នន័យ

របាយការណ៍សង្ខេបអំពី GravityZone Ultra Plus

 

បច្ចេកទេសសង្ខេបអំពី GravityZone Ultra Plus 

នៅតែមានសំណួរ?

តើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការសំរេចថាតើដំណោះស្រាយមួយណាដែលសមនឹងអ្នក? ក្រុមការងារ Bitdefender Sales រីករាយនឹងបម្រើសេវាកម្មជូនលោកអ្នក។