តើអ្វីទៅជាមុខងារ Autopilot?

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលមិនចង់បានអ្វីបន្ថែមពីដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ ជាជាងការការពារដោយមិនមានការរំខាន Bitdefender 2013 ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងរបៀប Autopilot ដែលមានស្រាប់។

នៅពេលបើកមុខងារ Autopilot, Bitdefender អនុវត្តការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពល្អបំផុត ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពទាំងអស់សម្រាប់អ្នក។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងមិនឃើញមានការលេចឡើងដោយគ្មានការដាស់តឿនទេ ហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់។

នៅក្នុងរបៀប Autopilot, Bitdefender ជួសជុលបញ្ហាសំខាន់ៗដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចគ្រប់គ្រងដោយស្ងៀមស្ងាត់

Folder Password Protected
  • ការការពារកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ ដែលផ្តល់ដោយការស្កេនពេលចូលដំណើរការ និងការស្កេនជាបន្តបន្ទាប់។
  • ការការពារ Firewall។
  • ការការពារឯកជនភាព ដែលផ្តល់ជូនដោយ filter ការប្រឆាំងនឹងការឆបោក និងការកំចាត់មេរោគ សំរាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។
  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ដើម្បីបើកឬបិទមុខងារ Autopilot សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ៖

១. បើកកម្មវិធី Bitdefender

២. ចុចលើ Settings / General tab បន្ទាប់មកបើក Recommendation Notifications

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!