Facebook Pixel

កំហុសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុកនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារចាប់ផ្តើម Call ហើយអាចស្តាប់សម្លេងបាន

កំហុសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុកនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារចាប់ផ្តើម Call ហើយអាចស្តាប់សម្លេងបាន

អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ Google បានរកឃើញកំហុសរបស់កម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារចាប់ផ្តើម Call ហើយអាចផ្តើមស្តាប់ភ្លាមៗនៅពេលវាចាប់ផ្តើមរោទ៍។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃកំហុសបានជំរុញឱ្យហ្វេសប៊ុកផ្តល់រង្វាន់ដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាន។

ចន្លោះប្រហោងដែលមិនតម្រូវឱ្យមានអន្តរកម្មណាមួយពីជនរងគ្រោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត។ ក្នុងករណីនេះអ្នកវាយប្រហារអាចទទួលបានទិន្នន័យសំលេងរហូតដល់អ្នកទទួលការឆ្លើយតប​ ឬការហៅបានបញ្ចប់។ វាក៏​អាចផ្ញើសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើឧបករណ៍វិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្លះ។ ជាសំណាងល្អវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបំពេញដើម្បីចន្លោះប្រហោងត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច។

ហ្វេកប៊ុកបាននិយាយថា​ " ដើម្បីកេងចំណេញពីបញ្ហានេះ អ្នកវាយប្រហារត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការហៅមនុស្សណាម្នាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិ (ឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភក្តិនៅលើហ្វេសប៊ុក) ។"

អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខលោក Natalie Silvanovich បានចេញផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីកំហុសនេះរួមទាំងភស្តុតាងនៃគំនិត និងជំហានជាក់លាក់ដែលអ្នកវាយប្រហារត្រូវការដើម្បីទទួលការវាយលុក។

លោក Silvanovich ពន្យល់ថា“ មានប្រភេទសារមួយដែលមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការហៅ SdpUpdate ដែលបណ្តាលឱ្យ setLocalDescription ត្រូវបានគេហៅភ្លាមៗ” ។ "ប្រសិនបើសារនេះត្រូវបានផ្ញើទៅឧបករណ៍សម្រាប់ហៅឆ្លើយឆ្លងនៅពេលវាកំពុងរោទិ៍ វានឹងបណ្តាលឱ្យចាប់ផ្តើមបញ្ជូនសំលេងភ្លាមៗ ដែលអាចអោយអ្នកវាយប្រហារត្រួតពិនិត្យជុំវិញអ្នកទទួលការហៅ។ "

ភស្តុតាងនៃគំនិតត្រូវបានសាកល្បងនៅលើកំណែ ២៨៤.០.០.១៦.១១៩ នៃកម្មវិធីផ្ញើសារហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ ហ្វេសប៊ុកទទួលបានថ្ងៃផុតកំណត់នៃការបង្ហាញរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃហើយវាបានចេញផ្សាយបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់កម្មវិធីមុនពេលព័ត៌មានលម្អិតក្លាយជាសាធារណៈ។

ហ្វេសប៊ុកបាននិយាយថា " បន្ទាប់ពីការជួសជុលលើកំហុសដែលបានរាយការណ៍ អ្នកស្រាវជ្រាវសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានអនុវត្តការការពារបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្រើពិធីសារតែមួយសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ 1: 1" ។ របាយការណ៍នេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រាក់រង្វាន់កំហុសខ្ពស់បំផុតទាំងបីរបស់យើងគឺ ៦ ម៉ឺនដុល្លារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមារបស់វា។

BitdefenderTotal Security

តម្លៃធម្មតា: US$40,98

សន្សំ:US$16,98

តម្លៃពិសេស: US$24,00

Post Releases