Facebook Pixel

ឯកសារ Pfizer និង BioNTech COVID-19 ត្រូវបានគេលួចនៅក្នុង EMA Cyberattack

ឯកសារ Pfizer និង BioNTech COVID-19 ត្រូវបានគេលួចនៅក្នុង EMA Cyberattack

ទីភ្នាក់ងារ European Medicines Agency (EMA) ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ បានទទួលស្គាល់ថាឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ិនធឺណិតបានលួចទិន្នន័យវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -១៩ ពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Pfizer និង BioNTech កាលពីដើមខែធ្នូ។

ព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីការវាយលុកតាមអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយបង្អស់បានសរសេរថា"ឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវបានចូលដោយខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងថ្នាំនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានបែកធ្លាយលើអ៊ីនធឺណិត”។ ដែលបន្តទៀតថា ” វិធានការចាំបាច់កំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ ទីភ្នាក់ងារនេះនៅតែបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការរំលោភបំពានលើទិន្នន័យ និង ជូនដំណឹងដល់អង្គភាព និង​ បុគ្គលដែលពាក់ពាន់បន្ថែម ដែលឯកសារនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ "

យោងតាមគេហទំព័រ Bleeping Computer ដែលបានរកឃើញការលេចធ្លាយមួយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅលើវេទិកានៃការ Hacking ដ៏ពេញនិយមនោះ ទិន្នន័យដែលត្រូវបានលួចរួមមានអ៊ីម៉ែល រូបថត អេឡិចត្រូនិចពិនិត្យយោបល់យោបល់ ឯកសារ Word និងការបង្ហាញ PowerPoint និង PDFs ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនឱសថធំទាំងពីរនេះ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍វ៉ាក់សាំង BNT162b2 COVID-19 បានបង្ហាញថាមានតែឯកសារសំងាត់មួយចំនួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានគេចូលមើលក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត។

នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បាននិយាយថា “ថ្ងៃនេះយើងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយទីភ្នាក់ងារ European Medicines Agency(EMA) ថាទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានគេវាយលុកតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយឯកសារមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការដាក់បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់សិទ្ធលើថ្នាំនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer និង BioNTech, ឈ្មោះ BNT162b2 ដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើ ម៉ាស៊ីនមេរបស់ EMA ត្រូវបានចូលដោយខុសច្បាប់” ។ "វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាមិនមានប្រព័ន្ធ BioNTech ឬ Pfizer ត្រូវបានគេរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងឧប្បត្តិហេតុនេះទេ ហើយយើងមិនដឹងថាអ្នកចូលរួមការសិក្សាណាមួយត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈទិន្នន័យដែលត្រូវបានចូលដំណើរការនោះទេ" ។

EMA បាននិយាយថាបណ្តាញបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងថ្នាំរបស់ខ្លួន គឺមានមុខងារពេញលេញហើយដំណើរការវាយតម្លៃរបស់វាសម្រាប់ការអនុម័តលើថ្នាំនិងថ្នាំព្យាបាលមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការរំលោភបំពាននោះទេ។

ទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងទិន្នន័យ ដែលបានលេចធ្លាយនេះទេដោយនិយាយថាខ្លួននឹងពង្រឹងលើការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។

ការវាយលុកតាមអ៊ីនធឺណិតបានសន្និដ្ឋានថា “EMA នឹងបន្តផ្តល់ព័ត៌មានតាមពេលវេលា និង តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដោយកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត” ។

BitdefenderTotal Security

តម្លៃធម្មតា: US$40,98

សន្សំ:US$16,98

តម្លៃពិសេស: US$24,00

Post Releases