បច្ចេកវិទ្យា Bitdefender Photon

មានធាតុផ្សំជាច្រើនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណោះស្រាយកំចាត់មេរោគលេចធ្លោចេញពីក្រុមដំណោះស្រាយដទៃ៖ ចំនួននៃការគំរាមកំហែងដែលបានរកឃើញ ភាពញឹកញាប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ល្បឿននិងផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ស្ថិតក្នុងចំណោមភាពខុសគ្នាសំខាន់បំផុតពីទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

បច្ចេកវិទ្យាស្កេនរបស់ Bitdefender នៅពេលនេះត្រូវាបានបំពាក់ដោយ Photon

សូមណែនាំ Photon ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាស្កេនថ្មីមួយ ធ្វើការវិវត្តនូវរបៀបដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្កេន និងត្រួតពិនិត្យដោយមិនធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធដំណើរការឡើយ។ ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាកំពូល SmartDB ដែលយើងបានណែនាំក្នុងឆ្នាំ ២០១២ Photon បន្ថែមនូវសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃកម្មវិធីរបស់ SmartDB: the Cloud។

នៅក្នុងពិភពសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា កម្មវិធីអាចត្រូវបានបំបែកជាពីរប្រភេទសំខាន់ៗ គឺកម្មវិធីដែលយើងជឿទុកចិត្តនិង កម្មវិធីដែលយើងមិនស្គាល់។ Photon ផ្តាច់មុខងារស្កេនកំចាត់មេរោគជាភារកិច្ចកែច្នៃឯកសារដែលត្រូវបានសម្គាល់ ហើយមិនបានផ្លាស់ប្តូរពីទម្រង់ដើមរបស់វាដោយមេរោគ។

បច្ចេកវិទ្យា Photon រកឃើញកម្មវិធីដែលបានដំឡើងថ្មីៗនៅលើកុំព្យូទ័រ និងមេរោគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រនីមួយៗ ដោយរៀនសិក្សាថាតើដំណើរការណាដែលត្រូវការការត្រួតពិនិត្យនិងកម្មវិធីមួយណាដែលមិនដំណើរការ។ លទ្ធផលគឺជាចំនួនឯកសារទាបដែលត្រូវការការត្រួតពិនិត្យថេរ និងធនធានប្រព័ន្ធតិច ចំណាយលើការមើលកម្មវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពឥតខ្ចោះ ហើយអាចឱ្យម៉ាស៊ីនស្កេនប្រមូលផ្តុំធនធានបានពេញលេញលើឯកសារដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់។

ការធ្វើតេស្តិ៍ឯករាជ្យដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងខែឧសភាដោយ AV-Comparatives បង្ហាញពីការអនុវត្តរបស់ Bitdefender មានល្បឿនលឿនណាស់ ដោយមិនគិតពីប្រតិបត្តិការដែលបានអនុវត្តលើប្រព័ន្ធ ខណៈពេលដែលនៅវាមិនបានរំលងសូម្បីតែការចម្លងមួយក៏ដោយ។

ពួកគេនិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ រឿងតូចៗអាចធ្វើឱ្យរឿងធំកើតឡើងបាន។ Photon គឺជាការកែលម្អដែលផ្តល់នូវទស្សនវិស័យថ្មីទាំងមូលលើការស្កេន និងការប្រើប្រាស់ធនធាន។

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!