Facebook Pixel

Bitdefender
Gravityzone Business Security Premium​

ការការពារ រកឃើញ និងឆ្លើយតបដ៏ខ្ពស់បំផុត

រចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងលើ

វ​ដ្ត​ជីវិតទាំងមូល

BUY NOW

Bitdefender GravityZone Business Security Premium​

 

ការពារសហគ្រាសរបស់អ្នក ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយល្បឿន និងភាពត្រឹមត្រូវ។
GravityZone Business Security Premium​ ជាប្រព័ន្ធជំនាន់ថ្មីដែលផ្តល់ជូននូវការការពារ​ ការរកមេរោគ ការដោះស្រាយនិងភាពមើលឃើញនៅក្នុង platform តែមួយ។

ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលទំនើបហើយគេចចេញពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព endpoint អ្នកត្រូវការវិធីសាស្រ្តការពារជាមួយបច្ចេកវិទ្យា multi-stage signature-less រួមទាំង AI ការវិភាគអាកប្បកិរិយា ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការបញ្ចូល sandbox។

ការការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទំនើប

 • រកឃើញការគំរាមកំហែងដែលគេចពីការការពាររបស់ endpoint
 • ការការពារត្រឹមត្រូវនៅពេលមុនប្រតិបត្តិ
 • កម្រិតទាបនៃការបោតបញ្ឆោតមេរោគ
 • Zeroes-in នៅលើឧបករណ៍ hacking,exploits, ransomware, gray-ware and PUPs

ការឆ្លើយតបដ៍ឆ្លាតវៃ

 • សកម្មភាពភ្លាមៗនិងដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ការពារការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់
 • ការដាក់ sandbox ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • បញ្ចប់ដំណើរការព្យាបាទ
 • រំកិលការផ្លាស់ប្តូរលើមេរោគដែលចង់វាយប្រហារ

កែលម្អលើ Context and Insight

 • ផ្តល់ context ល្អប្រសើរលើការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់
 • ភ្ជាប់ការគំរាមកំហែងជាមួយនឹងសកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់មេរោគ
 • ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ endpoint សម្រាប់ការវិភាគនិងសកម្មភាពនាពេលអនាគត
 • បង្ហាញការគំរាមកំហែងគួរឱ្យសង្ស័យ (របាយការណ៍ HD)

លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

AI ស្វែងរក និងការពារការវាយលុកពីមេរោគខ្លាំងៗ
HYPERDETECT™​ ការពារ​មេរោគនៅដំណាក់កាល PRE-EXECUTION
កម្មវិធី SANDBOX ANALYZER ពង្រឹងការស្វែងរកមេរោគ
ការស្វែងរក និងបញ្ឈប់ FILELESS ATTACKS
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ENDPOINT និង HARDENING
ការការពារកម្រិតខ្ពស់លើការវាយប្រហារបែបកេងប្រវ័ញ្ច

អត្ថប្រយោជន៍

រកឃើញ និងទប់ស្កាត់នូវរាល់ការគំរាមកំហែងដ៏ស្មុគស្មាញ និងមេរោគ Malware ដែលមិនស្គាល់

Business Security Premium​ កម្ចាត់ការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់និងពពួកមេរោគ Malware ដែលមិនស្គាល់ដែលគេចវេះពី endpoint protection solutions រួមទាំង ransomware។ ការវាយប្រហារកម្រិតខ្ពស់ដូចជា PowerShell, script-based, fileless attacks និងមេរោគ malware អាចត្រូវបានរកឃើញ និងរារាំងមុនពេលប្រតិបត្តិ។

រកឃើញនិងបញ្ឈប់មេរោគ Fileless Malware

Fileless malware បានវាយប្រហារដោយប្រើ malicious code ដោយផ្ទល់ទៅអង្គចងចាំ ។ ដោយសារគ្មានឯកសារនៅលើ disk និង AV solutions ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឯកសារ អាចនឹងមិនចាប់បាននូវការវាយប្រហាប្រភេទនេះឡើយ។ Bitdefender មាន Anti-Exploit កម្រិតខ្ពស់, HyperDetect™  និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកមើល, រារាំង និងបង្អាក់ប្រតិបត្តិការរបស់មេរោគ fileless attacks។

បញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយមេរោគ Macro និង Script-Based​ Attack

ក្នុងករណីនេះ អ្នកវាយប្រហារត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តលើ MS Office Macros ដែលប្រើកម្មវិធី Windows administration ដូចជា PowerShell ដើម្បីដំណើរការ scripts និងទាញយក malicious code ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារ។ ដោយហេតុថាកម្មវិធី  Windows tools ទាំងនេះអាចជឿទុកចិត្តបាន កម្មវិធី​ endpoint security ភាគច្រើនរួមទាំងកម្មវិធី AV ជំនាន់ក្រោយមិនតបានពិនិត្យអោយល្អិតល្អន់ទៅលើ scripts ដូចជា  Powershell, WMI. Javascript។ Bitdefender បន្ថែម Command-Line Analyzer ដើម្បីស្ទាក់ចាប់ និងពិនិត្យអោយច្បាស់ទៅលើ scripts ហើយដាស់តឿនអ្នកប្រើប្រាស់ និងរារាំង script ពីការដំណើរការប្រសិនបើមានភ្ជាប់ជាមួយមេរោគ malicious។

ដោះស្រាយការគំរាមកំហែង, ការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបពីមេរោគដោយស្វ័យប្រវត្ដិ

នៅពេលដែលការគំរាមកំហែងត្រូវបានរកឃើញ​ Business Security Premium​ នឹងដោះស្រាយភ្លាមៗតាមរយៈសកម្មភាពរួមមានការបញ្ចប់ដំណើរការ, ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពី Files ដ៏ទៃទៀត, ការដកយកចេញ និងការកើតឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលមាន​ malicious។ វាបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគំរាមកំហែងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងជាមួយ GPN ដែលជាសេវាកម្មស្វែងរកគំរាមកំហែង​ Bitdefender’s cloud-based ដោយការពារការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក។

 

អភិវឌ្ឍ Threat Context and Visibility អោយកាន់តែប្រសើរ

សមត្ថភាពពិសេសរបស់ GravityZone’s Business Security Premium​ ក្នុងការកំណត់និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យនឹងផ្តល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅការព្រមានទៅលើមេរោគ malicious ដូចជាការស្នើសុំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក្នុងការចៀសវាងនិងការតភ្ជាប់ទៅកន្លែងបញ្ជា។

 

ជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរប្រតិបត្តិការ

endpoint security រួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយរបស់ Bitdefender អាចលុបបំបាត់កម្មវិធីដែលធ្វើអោយដំណើរការយឺត។ The modular design ផ្តល់នូវភាពបត់បែនជាអតិបរមា និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ប្រព័ន្ធការការពារ។ GravityZone ធ្វើរចនាការតំឡើងកម្មវិធី និងកាត់បន្ថយទំហំកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ GravityZone បានផ្តល់ជូន platform សម្រាប់ការពារ physical, virtualized និង cloud environments។

 

HyperDetect™ រារាំងការវាយប្រហារនៅមុនពេលប្រតិបត្តិ

GravityZone Business Security Premium​ ភ្ជាប់មកជាមួយ HyperDetect ដែលជាកម្មវិធីជំនាន់ថ្វីក្នុង pre-execution ដែលមាន AI ពិសេសលើឧបករណ៍, បច្ចេកទេសវិភាគឥរិយាបថ ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីរកមើល hacking tools, បច្ចេកទេសលាក់បាំងមេរោគ exploits និង malware។ វារារាំងការវាយប្រហារដែលមានទាំង endpoint និងមេរោគជំនាន់ក្រោយ "AV” ។

 

 • Exploits
 • Powershell and other script based attacks
 • Phishing
 • File-less attacks
 • Ransomware
 • Unknown malware

មើលពីរបៀបដែល HYPERDETECT និង SANDBOX ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារការប្រឆាំងនឹងការគំរាមគំហែងកម្រិតធ្ងន់។

Platform ការពារ Endpoint របស់ Bitdefender ជំនាន់ចុងក្រោយ

ប្រើប្រព័ន្ធដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង endpoints ការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញមេរោគ ការដោះស្រាយ និង ការធ្វើអោយមើលឃើញ។

HARDENING & CONTROL

ការគ្រប់គ្រង Patch 

ការគ្រប់គ្រង Application

Full-Disk Encryption

ការគ្រប់គ្រង Device

ការការពារពីការគំរាមកំហែងតាមគេហទំព័រ

Firewall

ការស្វែងរក មុនពេលប្រតិបត្តិ

ការរកមើល Signature & Cloud

Local & Cloud ML

HyperDetect Tunable ML

Sandbox Analyzer

ការរកឃើញកំឡុងពេល និងក្រោយប្រតិបត្តិ

ប្រឆាំងការបំភាន់

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ

កម្មវិធីកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគការគំរាមកំហែង

សកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិ

រារាំងការចូលប្រើ

ការឃុំមេរោគដាច់ដោយឡែកពីគេ

ការលុបមេរោគ និងការដកយកចេញ

ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ

Rollback

ការរុករក និងការឆ្លើយតប

រកមើល​ I​oC

បញ្ជីទប់ស្កាត់

ការញែកចេញពីបណ្តាញ

Detonation

Visualization

ការរាយការណ៍ និងជូនដំណឹង

របាយការណ៍

ការជូនដំណឹង

SIEM Integration

API Support

បច្ចេកវិទ្យា​ endpoint កម្រិតខ្ពស់របស់ Bitdefender ត្រូវបានបញ្ចូល

ទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលរចនាឡើងតាមដែលលោកអ្នករំពឹងទុក។

 
GravityZone Suite Advanced Business Security

មានស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ គ្មានប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគ្រាសណាមួយឡើយ

Business Security Premium​

សម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាព ដែលចង់បានប្រព័ន្ធការពារស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវិភាគលើការគំរាមគំហែងធ្ងន់ៗ

Business Security Enterprise​

ការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុត ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប ដែលរចនាឡើងដើម្បី ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតទាំងមូល

ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតបចំណុចរួមបញ្ចូលគ្នានៃ​ Endpoint
ការវិភាគមូលហេតុដើម (ដោយមានប្រវត្តិទិន្ន័យ ៩០ ថ្ងៃ)
សកម្មភាពឆ្លើយតបពីចម្ងាយ (shell ពីចម្ងាយនិងដាច់ពីគ្នា)
បច្ចេកទេស Tagging របស់​ MITRE
ការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ
ការវិភាគលើការគំរាមកំហែង តាមបែបប្រព័ន្ធ Cloud-based Sandbox 
HyperDetect User-Tunable
Machine Learning
ប្រព័ន្ធ AI ដែលបានសិក្សាលើមុខងារមេរោគ Malware ៨០,០០០ ប្រភេទ
Active Exploit Memory Protection
បិទដំណើរប្រតិបតិ្កការនៃមេរោគ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែប Console Cloud or On premise Cloud or On premise Cloud or On premise
 

ដំណាក់កាលការពារច្រើនជាង ៣០​ដង រួមបញ្ចូលទាំងឈុតទាំងអស់នេះ ៖ ការសម្អាតការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់, ការការពាររួមសម្រាប់ Virtual Environments, ការគ្របគ្រងឧបករណ៍, ការការពារគេហទំព័រ, Firewall, ការការពារ Exchange Malware, ការបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងកម្មវិធី (on premise only), ការដាក់ application ក្នង blacklist, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចល័ត ( on premise only )។

ជម្រើសបន្ថែម៖

 • Full disc encryption
 • ការគ្រប់គ្រង Patch 
 • ការរកឃើញ Endpoint និងការឆ្លើយតប
 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Hypervisor

ទិន្នន័យ

WHGEPAPER ESG“ការសម្របខ្លួន និងការពារជាដំណាក់កាលដើម្បីសុវត្តិភាព ENDPOINT”

 

តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារ Endpoint​ ជំនាន់ក្រោយ

ដំណោះស្រាយ FILELESS ATTACKS

ជនអានាមិកបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកការវាយប្រហារ fileless attacks។ អ្នកជំនាញនឹងប្រាប់អ្នកថាការវាយប្រហារទាំងនេះមិនអាចរារាំងដោយដំណោះស្រាយ endpoint security បានទេ។ នៅ Bitdefender យើងខិតខំយ៉ាងមុះមុត ដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើងពីការគំរាមកំហែងធំៗ - ឯកសារដែលមានមូលដ្ឋាននិង fileless malware។

Testimonial

“GravityZone Enterprise Security ផ្តល់នូវការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កុំព្យូទ័រ KDFA’s physical, Microsoft Exchange Server, កម្មវិធីនិងឯកសារដែលបានធ្វើនៅលើ Citrix XenServer, Citrix virtual កុំព្យូទ័រ (VDI) និងឧបករណ៍ចល័ត។”

ការការពារនិងសេវាកម្មបន្ថែម

ការគ្រប់គ្រង Patch

ប្រព័ន្ធដែលមិនមានភ្ជាប់ Patch អាចនឹងធ្វើឱ្យស្ថាប័នងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៃមេរោគ Malware  ការលេចចេញនូវឯកសារផ្ទៃក្នុង និងការរំលោភយកទិន្នន័យ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Patch របស់ GravityZone ពួកយើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទាន់សម័យនៅទូទាំងមូលដ្ឋានតំឡើងរបស់ Windowកន្លែងការងារ physical servers និង virtual servers បាន ។

ទាញយកទិន្នន័យ >

កម្មវិធី GRAVITYZONE FULL DISK ENCRYPTION

កម្មវិធិ GravityZone FDE ការពារទិន្នន័យសម្រាប់ endpoint hard drive ដោយប្រើយន្ដការ encryption ផ្តល់ដោយ Windows (BitLocker) និង Mac (FileVault) ។ កម្មវិធីនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ដែលមាន Encryption ដើម ដើម្បីធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពេញលេញ និងការអនុវត្តជាអតិបរមា។ GZ FDE ត្រូវបានដាក់រួមបញ្ចូលទៅក្នុង GravityZone Console និង Agent ដោយគ្មាន Agent បន្ថែមដើម្បីបង្កើត ឬ គ្មាន key managment server ដើម្បីតំឡើង។ ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ពន្ធ័សុវត្ថិភាព Endpoint ដែលមានស្រាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រង Disk Encryption ពេញលេញ បង្កើតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធរួមយ៉ាងពេញលេញ ជាមួយនឹងការប្រើ administrative effort តិចតួចបំផុត។

អានបន្ថែម  >

សេវកម្មមានជំនាញច្បាស់លាស់

អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នក ក្នុងការតំឡើង និងកំណត់កម្មវិធី Bitdefender របស់អ្នកសម្រាប់ការការពារ និងដំណើរការល្អបំផុតទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្ថប្រយោជន៍នៃការណែនាំ ពីអ្នកជំនាញពេញលេញតាមដំណើរការអនុវត្ត ដោយធានាបាននូវការចាប់ផ្តើមដោយរលូន និងគ្មានបញ្ហា។បុគ្គលិកជំនាញបស់ក្រុមហ៊ុន Bitdefender ពួកយើង នឹងធ្វើតាមការអនុវត្តល្អបំផុត ហើយតែងតែគិតគូរពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ជាចម្បង ខណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងជួយតំឡើងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពនៅលើបរិវេណការងាររបស់អ្នក។

មុខងារ និងសំណួរចម្លើយ

មុខងារ / តម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ

GravityZone Ultra អាចប្រើបានជាមួយ cloud ។ វាការពារកុំព្យូទ័រលើតុ, កុំព្យូទ័រយួរដៃ, ប្រព័ន្ធ (physical or virtual machines) និងប្រអប់សារ ។ Servers គួរតែមានតិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍ទាំងអស់ ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តដែលអាច support:
តម្រូវការអប្បបរមារបស់ HARDWARE

T CPU: 4 vCPU with 2 GHz each 
Minimum RAM memory: 6 GB recommended 
40 GB of free hard-disk space 
Internet access for updates and communication with remote and mobile endpoints.

តម្រូវការរបស់ ENDPOINT HARDWARE
ការគ្រប់គ្រងកណ្តាល GRAVITYZONE 

GravityZone Control Center is delivered as a virtual appliance and is available in the following formats:
OVA (compatible with VMware vSphere, View)
XVA (compatible with Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
VHD (compatible with Microsoft Hyper-V)
Support for other formats and virtualization platforms may be provided on request.

  សំណួរចម្លើយ

តើខ្ញុំអាចរកទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយរបៀបណាសម្រាប់ GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY PREMIUM​?
តើខ្ញុំអាចរកជំនួយអំពីការដំឡើងបានដោយរបៀបណា?
តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសដើម្បីការពារតែផ្នែកមួយនៃ MAILBOXES ហើយក្រៅពីនេះមិចចាំបាច់ការពារ?
តើមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅកម្មវិធី BUSINESS SECURITY PREMIUM​?

ប្រសិនបើអ្នកចង់រីករាយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ Bitdefender GravityZone Business Security Premium​  សូមចាប់​

​            ផ្តើមភ្លាមៗនៅទីនេះ

GravityZone Business Security Premium​

ទទួលបានកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសម្រាប់អាជីវកម្មដែលរារាំងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណែតប្រសើរជាងកម្មវិធីផ្សេងទៀត!

Bitdefender ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១​ ជាប្រចាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តឯករាជ្យសំខាន់ៗ ក្នុងការរការពារ ដំណើរការ ឬលទ្ធភាពប្រើបាស់។

  ជ្រើសរើសចំនួនឧបករណ៍សរុប (កុំព្យួទ័រយួរដៃ កុំព្យូទ័រលើតុ ឯកសារអ៊ីម៉ែល និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចចល័ត) ដែលអ្នកចង់ការពារចាប់ពី ៥ ទៅ ១០០ ។

  កំពុងស្វែងរកច្រើនជាង 100 ឧបករណ៍មែនទេ? ទាក់ទងមកយើងនៅទីនេះ។