Bitdefender
GravityZone
Business Security Enterprise

ការការពារ ការរកឃើញ និងការឆ្លើយតបកម្រិតខ្ពស់បំផុត
រចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងទាំងអស់

បង្ហាញនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដែលពិបាកចាប់បាន ជាមួយនឹងការស្វែងរកនិងការឆ្លើយតប (EDR) ដែលដំណើរការបាន

 

EDR ដែលមានសមត្ថភាពចាប់យកមេរោគយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងមានភាពងាយស្រួលប្រើមួយនេះ ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃ platform ការពារ endpoints ពេញលេញរបស់ពួកយើង (EPP)!
GravityZone Business Security Enterprise​រួមបញ្ចូលនូវការការពារ endpoints និង EDR platform ដែលងាយស្រួលប្រើ ក្នុងការការពារសហគ្រាសយ៉ាងតឹងរឹង ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណែតកម្រិតធ្ងន់ ។ វាផ្តល់នូវការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការស៊ើបអង្កេតនិងកម្មវិធីឆ្លើយតប ដើម្បីអោយសហគ្រាសអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ពួកគេ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះ ។

GravityZone មានសមត្ថភាពពូកែខ្លាំងលើសគេ ខណៈពេលផលិតផលផ្សេងៗភាគច្រើនដំណើរការស្មុគស្មាញ និងប្រើធនធានច្រើនខ្លាំង!
ដោយពឹងផ្អែកលើការទប់ស្កាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ការស្វែងរកការគំរាមកំហែងនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្ដិ GravityZone Business Security Enterprise​ កំណត់ចំនួនឯកសារគួរអោយសង្ស័យ ដែលតម្រូវឱ្យមានការវិភាគដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយកាត់បន្ថយធនធានសម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធ EDR ។ វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលផងដែរក្នុងការតំឡើង និងធ្វើការបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់ ដោយបញ្ជូនតាម Cloud និងបង្កើតពីការបើកជាដំណោះស្រាយតែមួយ ជាភ្នាក់ងារតែមួយ / កុងសូលតែមួយ ។

ការការពារ និងភាពធ្វើអោយរកឃើញ

រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលឱ្យមានសុវត្ថិភាព ក្នុងយុគសម័យនៃការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺរណែតដែលមិនចេះសាបសូន្យនេះ តម្រូវឱ្យមាន ដំណោះស្រាយថ្មីនៃដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពចុងក្រោយ។

ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរកឃើញ និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតប GravityZone Business Security Enterprise​ ពង្រីកការការពារ endpoints ជាមួយនឹងលទ្ជភាពមើលឃើញមុននិងក្រោយ ការវិភាគមូលហេតុដើម ការស៊ើបអង្កេត ការតាមប្រមាញ់ការគំរាមកំហែង និងកម្មវិធីដោះស្រាយ។

វាអាចរកឃើញនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ដូចជា file-less attacks, កម្មវិធី hack, exploits, ransomware, cyptojacking និងបច្ចកទេសបន្លំមេរោគ malware ផ្សេងៗទៀត។

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

ធនធានសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនៅមានកម្រិត មានន័យថាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាភាពងាយរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយផងដែរសម្រាប់សហគ្រាស។

GravityZone Business Security Enterprise​ ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិ និងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយអោយស្ថាប័ននានា ទប់ទល់នឹងកង្វះជំនាញសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ខណៈពេលដែលគ្មានការសម្របសម្រួលណាមួយលើទម្រង់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូទៅ។

ការទប់ស្កាត់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងការជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការរុករកមេរោគលើឯកសារ ដែលជួយក្រុមការងារផ្នែកសុវត្ថិភាពយកចិត្តទុកដាក់លើឯកសារណាដែលសមនឹងពិនិត្យអោយពិតប្រាកដ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ

ដំណើរការភ្នាក់ងារជាច្រើននៅលើ endpoints មិនត្រឹមតែបង្កើនថ្លៃទិញនិងប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅមានកម្រិត បង្កើតអោយមានចន្លោះងាយរងគ្រោះក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផងដែរ។

ដោយត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការតំឡើងយ៉ាងរហ័ស ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល GravityZone Business Security Enterprise​ ពឹងផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធកុងសូល / ភ្នាក់ងារតែមួយ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បី បញ្ចូលមុខងារសុវត្ថិភាពទាំងអស់ និងដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លង platform ៖ physical / virtual, Windows, Mac និង Linux  ។

មុខងារ និង អត្ថប្រយោជន៍

ការស៊ើបអង្កេត និងការឆ្លើយតបទៅហ្នឹងឧប្បត្តិហេតុ
ជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលព័ត៌មានអំពីការគំរាមកំហែងលើ Big Data
Modular Layered Defense
End-to-end Attack Forensincs
ការទប់ស្កាត់ជាសកលដ៏ល្អបំផុត
Integrated SecOps
ភ្នាក់ងារមួយ / កុងសូលតែមួយ
Cross platform Coverage and 3rd Party Integration API's

EDR ងាយស្រួលប្រើណាស់ លោកអ្នកគឺពិតជាអាចប្រើប្រព័ន្ធនេះបាន

ដោយពង្រីកលើសពីមុខងារ EPP ចាស់ៗ GravityZone Business Security Enterprise​ ផ្តល់ជូនការវិភាគនូវសុវត្ថិភាព និងក្រុមឆ្លើយតបនឹងឧប្បត្តិហេតុនូវកម្មវិធីដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ហើយអន្តរាគមន៍ទៅលើការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់ដូចខាងក្រោម:

 

 • Real-time detection and automatic remediation
 • Fast incident triage, investigation and response
 • Suspicious activity detection
 • Suspicious activity validation and alert triage
 • One-click incident response
 • Pre and Post compromise forensics (Root Cause Analysis)
 • Current and historic data search for threat hunting
 • IOCs
 • MITRE tags
 • Processes, Files, Registry entries or other parameters

បច្ចេកវិទ្យាចុងកម្រិតខ្ពស់របស់ Bitdefender ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់រួមមួយ ដែលរចនាឡើងដូចអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងទុក

 
GravityZone Suite Advanced Business Security

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ គ្មានសុវត្ថិភាពប៉ះសម្រាប់សហគ្រាសណាមួយឡើយ

Business Security Premium​

សម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាព ដែលចង់បានប្រព័ន្ធការពារស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវិភាគលើការគំរាមគំហែងធ្ងន់ៗ

Business Security Enterprise​

ការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុត ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប ដែលរចនាឡើងដើម្បី ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងទាំងអស់

ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតបទៅនឹង Endpoint រួមបញ្ចូលគ្នា
ការវិភាគរកមូលហេតុដើម (ដោយមានប្រវត្តិទិន្នន័យយោង ៩០ ថ្ងៃ)
សកម្មភាពឆ្លើយតបពីចម្ងាយ (Shell ពីចម្ងាយនិងដាច់ពីគ្នា)
MITRE Technique Tagging
ការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ
ការវិភាគលើការគំរាមកំហែងតាម Cloud-based Sandbox
HyperDetect User-Tunable
Machine Learning
ការសិក្សាស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ាស៊ីនទៅលើ Device ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសមេរោគ malware ៨០,០០០ ផ្នែក
Active Exploit Memory Protection
ការរារាំងសកម្មភាពដំណើរការដែលងាយប៉ះពាល់
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកុងសូល Cloud or On permise Cloud or On premise Cloud or On premise
 

ដំណាក់កាលការពារច្រើនជាង ៣០​ដង រួមបញ្ចូលទាំងឈុតទាំងអស់នេះ ៖ ការសម្អាតការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់, ការការពាររួមសម្រាប់ Virtual Environments, ការគ្របគ្រងឧបករណ៍, ការការពារគេហទំព័រ, Firewall, ការការពារ Exchange Malware, ការបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងកម្មវិធី (on premise only), ការដាក់ application ក្នង blacklist, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចល័ត ( on premise only ) ។

ជម្រើសបន្ថែម៖

 • Full disc encryption
 • ការគ្រប់គ្រង Patch
 • ការរកឃើញ និងឆ្លើយតប Endpoint ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
 • ប្រព័ន្ធ Hypervisor

Platform ការពារ Endpoint របស់ Bitdefender ជំនាន់ចុងក្រោយ

ប្រើប្រព័ន្ធដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង endpoints ការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញមេរោគ ការដោះស្រាយ និង ការធ្វើអោយមើលឃើញ។

HARDENING & CONTROL

ការគ្រប់គ្រង Patch

ការគ្រប់គ្រង Application

Full-Disk Encryption

ការគ្រប់គ្រង Device

ការការពារការលើគំរាមកំហែងតាមគេហទំព័រ

Firewall


ការស្វែងរកនៅដំណាក់កាលមុនពេល EXECUTION

ការរកមើល Signature & Cloud

Local & Cloud ML

HyperDetect Tunable ML

Sandbox Analyzer

ON & POST-EXECUTION DETECTION

ប្រឆាំងការបំភាន់

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ

មុខងារកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគការគំរាមកំហែង

សកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិ

រារាំងការចូលប្រើ

ការឃុំមេរោគដាច់ដោយឡែកពីគេ

ការលុបមេរោគ និងការដកយកចេញ

ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ

Rollback

ការស៊ើបអង្កេត និងការឆ្លើយតប

ការរកមើល​ I​oC

បញ្ជីទប់ស្កាត់

ការញែកចេញពីបណ្តាញ

Detonation

Visualization

ការរាយការណ៍ និងជូនដំណឹង

របាយការណ៍

ការជូនដំណឹង

SIEM Integration

API Support

ទិន្នន័យ

បញ្ឈប់ការវាយប្រហារបែប Fileless នៅក្នុងដំណាក់កាលមុន execution

 

ជនអនាមិកដែលបង្កើតមេរោគកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅរកការវាយប្រហារបែប Fileless។ អ្នកជំនាញនឹងប្រាប់លោកអ្នកថា ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Endpoints បានទេ។ នៅក្រុមហ៊ុន Bitdefender យើងខិតខំអោយអស់ពីសមត្ថភាព …

ការពារសហគ្រាសរបស់លោកអ្នក ប្រឆាំងពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងពេញលេញ ។

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាស Enterprise Strategy Group (ESG) ជឿជាក់ថាប្រវត្តិសាស្រ្តកំពុងស្ថិតក្នុងហេតុកាលជ្រាំដែល ដោយហេតុថាការការពារ ការរកឃើញ និងការត្រួតពិនិត្យឆ្លើយតបកំពុងត្រូវបានគេប្រមូលផ្តុំ ដើម្បីបង្កើត EPP ជំនាន់ថ្មី។ ប្រព័ន្ធដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ និងមិនស្គាល់។

Testimonial

“សមាគមសុខភាពនិយោជិករបស់រដ្ឋាភិបាល គឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាផ្តល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពទូទៅ និងសុខភាពមាត់ធ្មញដ៏ធំបំផុត ដែលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរបស់សហព័ន្ធរាប់សែននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ កម្មវិធី Bitdefender GravityZone Elite បានជួយការពារ Servers physical និង virtual, ប្រព័ន្ធនៅកន្លែងធ្វើការ, virtual desktops នៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់ធានារ៉ាប់រងទាំងនោះចំនួន ១,៩០០ servers ឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យពីរ។”

ការការពារ និង សេវាកម្មបន្ថែម

ការគ្រប់គ្រង Patch រួមបញ្ចូលគ្នារបស់ GravityZone

ប្រព័ន្ធដែលមិនមានភ្ជាប់ Patch អាចនឹងធ្វើឱ្យស្ថាប័នងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៃមេរោគ Malware ការលេចចេញនូវឯកសារផ្ទៃក្នុង និងការរំលោភយកទិន្នន័យ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Patch របស់ GravityZone ពួកយើង

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទាន់សម័យនៅទូទាំងមូលដ្ឋានតំឡើងរបស់ Window

កន្លែងការងារ physical servers និង virtual servers បាន ។

ទាញយកទិន្នន័យ  >

កម្មវិធី GFULL DISK ENCRYPTION

កម្មវិធិ GravityZone FDE ការពារទិន្នន័យសម្រាប់ endpoint hard drive ដោយប្រើយន្ដការ encryption ផ្តល់ដោយ Windows (BitLocker) និង Mac (FileVault) ។ កម្មវិធីនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី ឧបករណ៍ដែលមាន Encryption ដើម ដើម្បីធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពេញលេញ និងការអនុវត្តជាអតិបរមា។ GZ FDE ត្រូវបានដាក់រួមបញ្ចូលទៅក្នុង GravityZone Console និង Agent 

ដោយគ្មាន Agent បន្ថែមដើម្បីបង្កើត ឬ គ្មានkey managment server ដើម្បីតំឡើង។ ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ពន្ធ័សុវត្ថិភាព Endpoint ដែលមានស្រាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រង Disk Encryption ពេញលេញ បង្កើតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធរួមយ៉ាងពេញលេញ ជាមួយនឹងការប្រើ administrative effort តិចតួចបំផុត។

អានបន្ថែម  >

3

សេវកម្មមានជំនាញច្បាស់លាស់

អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នក ក្នុងការតំឡើង និងកំណត់កម្មវិធី Bitdefender របស់អ្នកសម្រាប់ការការពារ និងដំណើរការល្អបំផុតទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្ថប្រយោជន៍នៃការណែនាំ ពីអ្នកជំនាញពេញលេញតាមដំណើរការអនុវត្ត ដោយធានាបាននូវការចាប់ផ្តើមដោយរលូន និងគ្មានបញ្ហា។បុគ្គលិកជំនាញបស់ក្រុមហ៊ុន Bitdefender ពួកយើង នឹងធ្វើតាមការអនុវត្តល្អបំផុត ហើយតែងតែគិតគូរពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាចម្បង ខណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងជួយតំឡើងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពនៅលើបរិវេណការងាររបស់អ្នក។

មុខងារ និងសំណួរចម្លើយ

មុខងារ / តម្រូវការប្រព័ន្ធ

GravityZone Business Security Premium​ អាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធ Cloud Console។ កម្មវិធីនេះការពារកុំព្យូទ័រលើតុ, កុំព្យូទ័រយួរដៃ, Servers (physical and virtual) និង mailboxes ។ Servers ត្រូវការទំហំប្រើប្រាស់តិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍ទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើការបាន:
HD GRAVITYZONE ENDPOINT SECURITY HD
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Endpoint XDR
តម្រូវការ Hardware សម្រាប់ Endpoint

សំណួរចម្លើយ

តើខ្ញុំត្រូវការអ្វីដើម្បីចាប់ផ្តើមការសាកល្បងកម្មវិធីនេះ?
តើខ្ញុំអាចទទួលយក license សម្រាប់កម្មវិធី GravityZone Business Security Premium​ ដោយរបៀបណា?
តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសដើម្បីការពារតែផ្នែកមួយនៃ​ mailboxes ហើយទុកចោលកម្មវិធីផ្សេងទាំងអស់ដោយមិនប្រើប្រព័ន្ធការពារបានដែរ ឬទេ?
តើខ្ញុំអាចរកជំនួយអំពីការតំឡើងកម្មវិធីបានដោយរបៀបណា?
តើមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមណា ដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅក្នុង Gravityzone Advanced Business Security បានដែរ ឬទេ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើ Bitdefender GravityZone Business Security Premium​ protection លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមសាកល្បងភ្លាមៗនៅទីនេះ