Bitdefender
GravityZone Ultra
Security

ការការពារ ការរកឃើញ និងការឆ្លើយតបកម្រិតខ្ពស់បំផុត
រចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងទាំងអស់

បង្ហាញនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដែលពិបាកចាប់បាន ជាមួយនឹងការស្វែងរកនិងការឆ្លើយតប (EDR) ដែលដំណើរការបាន

 

EDR ដែលមានសមត្ថភាពចាប់យកមេរោគយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងមានភាពងាយស្រួលប្រើមួយនេះ ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃ platform ការពារ endpoints ពេញលេញរបស់ពួកយើង (EPP)!
GravityZone Ultra រួមបញ្ចូលនូវការការពារ endpoints និង EDR platform ដែលងាយស្រួលប្រើ ក្នុងការការពារសហគ្រាសយ៉ាងតឹងរឹង ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺរណែតកម្រិតធ្ងន់ ។ វាផ្តល់នូវការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការស៊ើបអង្កេតនិងកម្មវិធីឆ្លើយតប ដើម្បីអោយសហគ្រាសអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ពួកគេ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះ ។

GravityZone មានសមត្ថភាពពូកែខ្លាំងលើសគេ ខណៈពេលផលិតផលផ្សេងៗភាគច្រើនដំណើរការស្មុគស្មាញ និងប្រើធនធានច្រើនខ្លាំង!
ដោយពឹងផ្អែកលើការទប់ស្កាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ការស្វែងរកការគំរាមកំហែងនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្ដិ GravityZone Ultra កំណត់ចំនួនឯកសារគួរអោយសង្ស័យ ដែលតម្រូវឱ្យមានការវិភាគដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយកាត់បន្ថយធនធានសម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធ EDR ។ វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលផងដែរក្នុងការតំឡើង និងធ្វើការបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់ ដោយបញ្ជូនតាម Cloud និងបង្កើតពីការបើកជាដំណោះស្រាយតែមួយ ជាភ្នាក់ងារតែមួយ / កុងសូលតែមួយ ។

ការការពារ និងភាពធ្វើអោយរកឃើញ

រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលឱ្យមានសុវត្ថិភាព ក្នុងយុគសម័យនៃការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺរណែតដែលមិនចេះសាបសូន្យនេះ តម្រូវឱ្យមាន ដំណោះស្រាយថ្មីនៃដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពចុងក្រោយ។

ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរកឃើញ និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតប GravityZone Ultra ពង្រីកការការពារ endpoints ជាមួយនឹងលទ្ជភាពមើលឃើញមុននិងក្រោយ ការវិភាគមូលហេតុដើម ការស៊ើបអង្កេត ការតាមប្រមាញ់ការគំរាមកំហែង និងកម្មវិធីដោះស្រាយ។

វាអាចរកឃើញនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ដូចជា file-less attacks, កម្មវិធី hack, exploits, ransomware, cyptojacking និងបច្ចកទេសបន្លំមេរោគ malware ផ្សេងៗទៀត។

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

ធនធានសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនៅមានកម្រិត មានន័យថាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាភាពងាយរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយផងដែរសម្រាប់សហគ្រាស។

GravityZone Ultra ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិ និងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយអោយស្ថាប័ននានា ទប់ទល់នឹងកង្វះជំនាញសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ខណៈពេលដែលគ្មានការសម្របសម្រួលណាមួយលើទម្រង់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូទៅ។

ការទប់ស្កាត់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងការជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការរុករកមេរោគលើឯកសារ ដែលជួយក្រុមការងារផ្នែកសុវត្ថិភាពយកចិត្តទុកដាក់លើឯកសារណាដែលសមនឹងពិនិត្យអោយពិតប្រាកដ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ

ដំណើរការភ្នាក់ងារជាច្រើននៅលើ endpoints មិនត្រឹមតែបង្កើនថ្លៃទិញនិងប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅមានកម្រិត បង្កើតអោយមានចន្លោះងាយរងគ្រោះក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផងដែរ។

ដោយត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការតំឡើងយ៉ាងរហ័ស ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល GravityZone Ultra ពឹងផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធកុងសូល / ភ្នាក់ងារតែមួយ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បី បញ្ចូលមុខងារសុវត្ថិភាពទាំងអស់ និងដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លង platform ៖ physical / virtual, Windows, Mac និង Linux  ។

មុខងារ និង អត្ថប្រយោជន៍

ការស៊ើបអង្កេត និងការឆ្លើយតបទៅហ្នឹងឧប្បត្តិហេតុ
ជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលព័ត៌មានអំពីការគំរាមកំហែងលើ Big Data
Modular Layered Defense
End-to-end Attack Forensincs
ការទប់ស្កាត់ជាសកលដ៏ល្អបំផុត
Integrated SecOps
ភ្នាក់ងារមួយ / កុងសូលតែមួយ
Cross platform Coverage and 3rd Party Integration API's

EDR ងាយស្រួលប្រើណាស់ លោកអ្នកគឺពិតជាអាចប្រើប្រព័ន្ធនេះបាន

ដោយពង្រីកលើសពីមុខងារ EPP ចាស់ៗ GravityZone Ultra ផ្តល់ជូនការវិភាគនូវសុវត្ថិភាព និងក្រុមឆ្លើយតបនឹងឧប្បត្តិហេតុនូវកម្មវិធីដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ហើយអន្តរាគមន៍ទៅលើការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់ដូចខាងក្រោម:

 

 • Real-time detection and automatic remediation
 • Fast incident triage, investigation and response
 • Suspicious activity detection
 • Suspicious activity validation and alert triage
 • One-click incident response
 • Pre and Post compromise forensics (Root Cause Analysis)
 • Current and historic data search for threat hunting
 • IOCs
 • MITRE tags
 • Processes, Files, Registry entries or other parameters

បច្ចេកវិទ្យាចុងកម្រិតខ្ពស់របស់ Bitdefender ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់រួមមួយ ដែលរចនាឡើងដូចអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងទុក

 
GravityZone Suite Advanced Business Security

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ គ្មានសុវត្ថិភាពប៉ះសម្រាប់សហគ្រាសណាមួយឡើយ

Elite Security

សម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាព ដែលចង់បានប្រព័ន្ធការពារស្វ័យប្រវត្តិ ហើយវិភាគលើការគំរាមគំហែងធ្ងន់ៗ

Ultra Security

ការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុត ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតប ដែលរចនាឡើងដើម្បី ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងទាំងអស់

ការរកឃើញនិងការឆ្លើយតបទៅនឹង Endpoint រួមបញ្ចូលគ្នា
ការវិភាគរកមូលហេតុដើម (ដោយមានប្រវត្តិទិន្នន័យយោង ៩០ ថ្ងៃ)
សកម្មភាពឆ្លើយតបពីចម្ងាយ (Shell ពីចម្ងាយនិងដាច់ពីគ្នា)
MITRE Technique Tagging
ការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ
ការវិភាគលើការគំរាមកំហែងតាម Cloud-based Sandbox
HyperDetect User-Tunable
Machine Learning
ការសិក្សាស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ាស៊ីនទៅលើ Device ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសមេរោគ malware ៨០,០០០ ផ្នែក
Active Exploit Memory Protection
ការរារាំងសកម្មភាពដំណើរការដែលងាយប៉ះពាល់
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកុងសូល Cloud or On permise Cloud or On premise Cloud or On premise
 

ដំណាក់កាលការពារច្រើនជាង ៣០​ដង រួមបញ្ចូលទាំងឈុតទាំងអស់នេះ ៖ ការសម្អាតការគំរាមកំហែងកម្រិតខ្ពស់, ការការពាររួមសម្រាប់ Virtual Environments, ការគ្របគ្រងឧបករណ៍, ការការពារគេហទំព័រ, Firewall, ការការពារ Exchange Malware, ការបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងកម្មវិធី (on premise only), ការដាក់ application ក្នង blacklist, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចល័ត ( on premise only ) ។

ជម្រើសបន្ថែម៖

 • Full disc encryption
 • ការគ្រប់គ្រង Patch
 • ការរកឃើញ និងឆ្លើយតប Endpoint ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
 • ប្រព័ន្ធ Hypervisor

Platform ការពារ Endpoint របស់ Bitdefender ជំនាន់ចុងក្រោយ

ប្រើប្រព័ន្ធដែលអាចសម្របគ្រប់កាលៈទេសៈ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង endpoints ការទប់ស្កាត់ ការរកឃើញមេរោគ ការដោះស្រាយ និង ការធ្វើអោយមើលឃើញ។

HARDENING & CONTROL

ការគ្រប់គ្រង Patch

ការគ្រប់គ្រង Application

Full-Disk Encryption

ការគ្រប់គ្រង Device

ការការពារការលើគំរាមកំហែងតាមគេហទំព័រ

Firewall


ការស្វែងរកនៅដំណាក់កាលមុនពេល EXECUTION

ការរកមើល Signature & Cloud

Local & Cloud ML

HyperDetect Tunable ML

Sandbox Analyzer

ON & POST-EXECUTION DETECTION

ប្រឆាំងការបំភាន់

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការ

មុខងារកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍

វិភាគការគំរាមកំហែង

សកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិ

រារាំងការចូលប្រើ

ការឃុំមេរោគដាច់ដោយឡែកពីគេ

ការលុបមេរោគ និងការដកយកចេញ

ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ

Rollback

ការស៊ើបអង្កេត និងការឆ្លើយតប

ការរកមើល​ I​oC

បញ្ជីទប់ស្កាត់

ការញែកចេញពីបណ្តាញ

Detonation

Visualization

ការរាយការណ៍ និងជូនដំណឹង

របាយការណ៍

ការជូនដំណឹង

SIEM Integration

API Support

ទិន្នន័យ

បញ្ឈប់ការវាយប្រហារបែប Fileless នៅក្នុងដំណាក់កាលមុន execution

 

ជនអនាមិកដែលបង្កើតមេរោគកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅរកការវាយប្រហារបែប Fileless។ អ្នកជំនាញនឹងប្រាប់លោកអ្នកថា ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Endpoints បានទេ។ នៅក្រុមហ៊ុន Bitdefender យើងខិតខំអោយអស់ពីសមត្ថភាព …

ការពារសហគ្រាសរបស់លោកអ្នក ប្រឆាំងពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងពេញលេញ ។

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រាស Enterprise Strategy Group (ESG) ជឿជាក់ថាប្រវត្តិសាស្រ្តកំពុងស្ថិតក្នុងហេតុកាលជ្រាំដែល ដោយហេតុថាការការពារ ការរកឃើញ និងការត្រួតពិនិត្យឆ្លើយតបកំពុងត្រូវបានគេប្រមូលផ្តុំ ដើម្បីបង្កើត EPP ជំនាន់ថ្មី។ ប្រព័ន្ធដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ និងមិនស្គាល់។

Testimonial

“សមាគមសុខភាពនិយោជិករបស់រដ្ឋាភិបាល គឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាផ្តល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពទូទៅ និងសុខភាពមាត់ធ្មញដ៏ធំបំផុត ដែលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរបស់សហព័ន្ធរាប់សែននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ កម្មវិធី Bitdefender GravityZone Elite បានជួយការពារ Servers physical និង virtual, ប្រព័ន្ធនៅកន្លែងធ្វើការ, virtual desktops នៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់ធានារ៉ាប់រងទាំងនោះចំនួន ១,៩០០ servers ឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យពីរ។”

ការការពារ និង សេវាកម្មបន្ថែម

ការគ្រប់គ្រង Patch រួមបញ្ចូលគ្នារបស់ GravityZone

ប្រព័ន្ធដែលមិនមានភ្ជាប់ Patch អាចនឹងធ្វើឱ្យស្ថាប័នងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៃមេរោគ Malware ការលេចចេញនូវឯកសារផ្ទៃក្នុង និងការរំលោភយកទិន្នន័យ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Patch របស់ GravityZone ពួកយើង

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទាន់សម័យនៅទូទាំងមូលដ្ឋានតំឡើងរបស់ Window

កន្លែងការងារ physical servers និង virtual servers បាន ។

ទាញយកទិន្នន័យ  >

កម្មវិធី GFULL DISK ENCRYPTION

កម្មវិធិ GravityZone FDE ការពារទិន្នន័យសម្រាប់ endpoint hard drive ដោយប្រើយន្ដការ encryption ផ្តល់ដោយ Windows (BitLocker) និង Mac (FileVault) ។ កម្មវិធីនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី ឧបករណ៍ដែលមាន Encryption ដើម ដើម្បីធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពេញលេញ និងការអនុវត្តជាអតិបរមា។ GZ FDE ត្រូវបានដាក់រួមបញ្ចូលទៅក្នុង GravityZone Console និង Agent 

ដោយគ្មាន Agent បន្ថែមដើម្បីបង្កើត ឬ គ្មានkey managment server ដើម្បីតំឡើង។ ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ពន្ធ័សុវត្ថិភាព Endpoint ដែលមានស្រាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រង Disk Encryption ពេញលេញ បង្កើតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធរួមយ៉ាងពេញលេញ ជាមួយនឹងការប្រើ administrative effort តិចតួចបំផុត។

អានបន្ថែម  >

3

សេវកម្មមានជំនាញច្បាស់លាស់

អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នក ក្នុងការតំឡើង និងកំណត់កម្មវិធី Bitdefender របស់អ្នកសម្រាប់ការការពារ និងដំណើរការល្អបំផុតទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្ថប្រយោជន៍នៃការណែនាំ ពីអ្នកជំនាញពេញលេញតាមដំណើរការអនុវត្ត ដោយធានាបាននូវការចាប់ផ្តើមដោយរលូន និងគ្មានបញ្ហា។បុគ្គលិកជំនាញបស់ក្រុមហ៊ុន Bitdefender ពួកយើង នឹងធ្វើតាមការអនុវត្តល្អបំផុត ហើយតែងតែគិតគូរពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាចម្បង ខណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងជួយតំឡើងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពនៅលើបរិវេណការងាររបស់អ្នក។

មុខងារ និងសំណួរចម្លើយ

មុខងារ / តម្រូវការប្រព័ន្ធ

GravityZone Ultra អាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធ Cloud Console។ កម្មវិធីនេះការពារកុំព្យូទ័រលើតុ, កុំព្យូទ័រយួរដៃ, Servers (physical and virtual) និង mailboxes ។ Servers ត្រូវការទំហំប្រើប្រាស់តិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍ទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើការបាន:
HD GRAVITYZONE ENDPOINT SECURITY HD
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Endpoint XDR
តម្រូវការ Hardware សម្រាប់ Endpoint

សំណួរចម្លើយ

តើខ្ញុំត្រូវការអ្វីដើម្បីចាប់ផ្តើមការសាកល្បងកម្មវិធីនេះ?
តើខ្ញុំអាចទទួលយក license សម្រាប់កម្មវិធី GravityZone Ultra ដោយរបៀបណា?
តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសដើម្បីការពារតែផ្នែកមួយនៃ​ mailboxes ហើយទុកចោលកម្មវិធីផ្សេងទាំងអស់ដោយមិនប្រើប្រព័ន្ធការពារបានដែរ ឬទេ?
តើខ្ញុំអាចរកជំនួយអំពីការតំឡើងកម្មវិធីបានដោយរបៀបណា?
តើមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមណា ដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅក្នុង Gravityzone Advanced Business Security បានដែរ ឬទេ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើ Bitdefender GravityZone Ultra protection លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមសាកល្បងភ្លាមៗនៅទីនេះ